top of page

Frequentietherapie

Wat is frequentietherapie?
Frequentietherapie is een methode waarbij het elektromagnetisch veld van verstoorde cellen in je lichaam terug in balans wordt gebracht. Een verstoorde cel veroorzaakt onevenwicht in het lichaam en kan de oorzaak vormen voor ziektesymptomen. Pijnen, allergieën, minder goed presteren en (chronische) vermoeidheid bijvoorbeeld, kunnen het gevolg zijn. 
Door de frequentie in balans te brengen worden de cellen opnieuw gezond en sterk.

De methode bestaat al meer dan honderd jaar en is nu voor iedereen binnen handbereik dank zij de ontwikkeling van een klein compact toestel. Dit apparaatje zendt geïndividualiseerde microstroom-frequentie-programma’s via een app. De speciaal daartoe ontwikkelde programma’s ondersteunen je gezondheid, vitaliteit en algemeen welzijn. 
 

Erkenning
Healy is een medisch product dat erkend wordt voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn, en migraine en voor de ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en daarmee verbonden slaapstoornissen.  Alle andere toepassingen van de Healy worden niet erkend door de reguliere geneeskunde omdat de werking hiervan nog niet wetenschappelijk is aangetoond. 
 
Toepassing
Indien gewenst vormt de frequentietherapie een ondersteuning bij de NLP-Creatieve therapie. Tijdens een therapie-sessie kan de frequentietherapie worden ingezet en zijn werk doen dank zij het gebruiksvriendelijke apparaatje. 

website Hedwig 6 a.jpg
website Hedwig 6 d.JPG
bottom of page