top of page
Anker 1

In een individuele consultatie komen gewenste thema's aan bod. Zowel de Creatieve Therapie, de NLP en mogelijk de Astrologie worden ingezet bij de ontdekkingsreis die een cliënt onderneemt. Nieuwe doelen worden geformuleerd en nagestreefd, onbekende levensdomeinen worden geëxploreerd, problemen worden aangepakt. 

In een individueel consult kunnen ook thema's verder worden uitgediept die in groepjes eventueel aan bod kwamen. 

Individuele begeleiding online is zeer geschikt voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Met online-begeleiding van CVS-Fibromyalgie-cliënten heb ik goede ervaringen.  

Ook wandeltherapie kan aan bod komen. Lichaam en geest komen in beweging in een bosrijke omgeving. 

De individuele begeleiding vindt plaats in Brasschaat of via online platformen. 

Creatieve Zelfexploratie

aan de slag met technieken uit de NLP en beeldende kunst 

Wat is NLP?

Neuro Linguistic Programming

Op basis van onderzoek naar welke vaardigheden mensen "succesvol" maakt werd een methodiek ontwikkeld die het onderwijzen van die vaardigheden mogelijk maakt. We maken gebruik van communicatietechnieken en -oefeningen om inzicht te verwerven en het leven Zinvol richting te geven. 

 

NLP toepassen

Toepassing van NLP-technieken leidt tot inzicht in eigen communicatie. Het helpt om op een dieper niveau de structuur van het denken, voelen en gedrag te ontdekken en bij te sturen. We ontdekken wat ons drijft en waar we naar toe willen. Zo laten we oude patronen los en komen we tot gewenste resultaten. Hoe ons levenspad er ook uitziet, inzicht leidt tot gewenste keuzes. Goed voelen in onszelf en bij wat we doen maakt ons gelukkig. 

Creatieve Zelfexploratie toepassen

In Creatieve Zelfexploratie worden verschillende technieken uit de beeldende kunst gebruikt om iemand te ondersteunen in zijn persoonlijke ontwikkeling, bij moeilijke keuzes of mentaal-emotionele beproevingen. Tekenen, schilderen, boetseren en muziek vormen een hulpmiddel om tot bewustwording en ontspanning te komen. Hei leidt tot acceptatie en verlichting van geestelijke en fysieke klachten. 

Persoonlijke ontwikkeling door de inzet van de prachtige tandem van het Creatieve en de NLP.

Grote, zowel als kleine thema’s kunnen van een aparte lichtinval genieten.

Een rijk scala aan oefeningen, waarin NLP en Creatieve instrumenten samen gaan, laat toe zicht te krijgen op verborgen talenten en kwaliteiten om moeilijkheden het hoofd te bieden. Ook het herontdekken van al aanwezige vaardigheden en het inzetten ervan als hulpmiddel, leidt tot fijne resultaten. 

De NLP is een belangrijk element in het duidingsproces en bij het formuleren van nieuwe doelstellingen die een gewenst resultaat mogelijk maken.

NLP geeft inzicht in het gebruik van taal, woorden en formuleringen en de wijze waarop zij ons functioneren beïnvloeden. 

Teambuilding

Ook teambuilding heeft baat bij deze aanpak. Tal van oefeningen zijn een ware verrijking om in groep te beleven en te komen tot interessante uitwisseling. 

Interesse?

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2838.jpg

What's in a word?

Creatieve Zelfexploratie

voor wie het ontdekken in zichzelf boeiend vindt als verrijking van een doorleefde levensvisie.

Creatieve Therapie

voor wie ook even een hand nodig heeft om terug het juiste evenwicht te vinden.

Activiteiten in Groepjes

voor wie ook uitwisseling en feedback een verrijking is.

Teambuilding

voor wie ook zijn wijze van functioneren in een team wenst uit te lichten.

Voor wie het nog onbekende in zichzelf

tot bloei wil brengen. 

Individuele therapie

In een individuele consultatie komen gewenste thema's aan bod. Zowel de Creatieve Therapie, de NLP en mogelijk de Astrologie worden ingezet bij de ontdekkingsreis die een cliënt onderneemt. Nieuwe doelen worden geformuleerd en nagestreefd, onbekende levensdomeinen worden geëxploreerd, problemen worden aangepakt. 

In een individueel consult kunnen ook thema's verder worden uitgediept die in groepjes eventueel aan bod kwamen. 

Individuele begeleiding online is zeer geschikt voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Met online-begeleiding van CVS-Fibromyalgie-cliënten heb ik goede ervaringen.  

Ook wandeltherapie kan aan bod komen. Lichaam en geest komen in beweging in een bosrijke omgeving. 

De individuele begeleiding vindt plaats in Brasschaat of via online platformen. 

website Hedwig 5.JPG
voor blz creatieve therapie.jpeg

Creatieve Zelfexploratie in groepjes

Waarom creatieve therapie in groepjes?

In een kleine groep geven we oefeningen en opdrachten vorm door middel van creatieve media. Het doel is om in een veilige en ontspannen sfeer onze kwetsbaarheid een kans te geven om vanuit het onbewuste in ons bewustzijn een plaats te vinden. 

Groepjes zijn een interessante en verrijkende ervaring door het onderling uitwisselen, door het geven van feedback, door het samenwerken en het elkaar ondersteunen.  De aanwezigheid van anderen geeft inzicht in eigen processen, onder andere door het in werking te zien bij de anderen. 

Ervaring met creatieve media is niet vereist.

Teambuilding

"Creatieve expressie" is geschikt voor wie zicht wil krijgen op hindernissen, drijfveren, verborgen talenten en kwaliteiten in groepsverband of teamverband. Er kan ook thematisch gewerkt worden. 

Teambuilding is verrijkend voor elke deelnemer en schenkt een meerwaarde aan de groep. 

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_283c.jpg

Klachten die het functioneren in het dagelijkse leven hinderen

CVS is een complex geheel van symptomen waar vermoeidheid een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Mensen met CVS recupereren slechts langzaam en ontwaken daardoor vaak moe.  Ook krachteloosheid, hoofdpijn, druk in het hoofd, concentratieproblemen, minder weerstand tegen stress, geheugenstoornissen, het moeite hebben met praten lezen en schrijven, verstoord dagritme, enz… zijn slechts enkele factoren die hun functioneren beïnvloeden.

 

Fibromyalgie-patiënten hebben last van allerlei pijnen, chronische vermoeidheid, stijfheid, slaapproblemen, en krachtverlies. Verder komen hun symptomen sterk overeen met die van CVS. Elke patiënt heeft een unieke variatie aan klachten en ook de intensiteit van de klachten kan sterk verschillen.

Burnout wordt gekenmerkt door symptomen als slaapproblemen en moe ontwaken, gebrek aan energie, duizeligheid, hartkloppingen en andere fysieke ongemakken. De motivatie om te werken ontbreekt nagenoeg. Er is veel frustratie, lusteloosheid, concentratieproblemen, afbrokkelend zelfvertrouwen, angst, het zich afzonderen enz…

Depressie gaat ook gepaard met allerlei symptomen van zowel psychische als fysieke aard. Vaak hebben mensen met een depressie het gevoel dat ze aan het einde van hun latijn zijn en diep in de put zitten. Hun zelfwaardering is weg, ze hebben een laag zelfbeeld, kunnen zich moeilijk concentreren, en lijden onder allerlei angsten en onzekerheid. 

 

 

Terug actief worden en zin krijgen in het leven

Als ervaringsdeskundige begeleid ik mensen met klachten die hun functioneren in het dagelijkse leven in meerdere of mindere mate beïnvloeden. Ik ben zelf gediagnosticeerd met CVS en heb een hele zoektocht afgelegd om mijn leven opnieuw te injecteren met leefbaarheid, zin en geluk. Het geeft mij zeer veel voldoening om mijn insteek te delen met lotgenoten en te zien hoe zij ook baat hebben bij de begeleiding, meer actief worden en opnieuw graag aan de dag beginnen dank zij de 'Zin' die ze herontdekken. Het is fijn om te zien hoe ook mensen uit de directe omgeving van de betrokkene daar gelukkiger van worden. Partners krijgen hun partner terug, kinderen hun ouder, ouders hun kinderen, vrienden hun vrienden… Daar word ik blij van, dat geeft mij “Zin”.

Een aangepaste begeleiding

Omdat verplaatsingen een hoge drempel kunnen zijn, doe ik de begeleiding eventueel online voor wie dit behulpzaam is.

Mijn ondervinding heeft me geleerd dat in het begin een intensieve begeleiding een goed resultaat oplevert.  Ik volg echter het ritme van de betrokkene. Elke sessie duurt een uur à anderhalf uur. 

Welke methodes worden er gebruikt?

Mijn werkwijzen zijn gebaseerd op en geïnspireerd door de NLP. Ook de Creatieve Therapie krijgt een plaats in de begeleiding.  We werken vanuit het hier en nu en we bekijken of het verleden mee kan helpen om concrete stappen te zetten naar een “Zinvol” leven. De kijk op het leven krijgt een nieuwe invalshoek.

Voor wie interesse heeft in astrologie kan ook een kijkje in de persoonlijke horoscoop bijdragen aan het geven van richting en begrip van de levensfase waar men doorgaat. 

In de titel van deze pagina staan enkele diagnoses vermeld, maar ook mensen die er behoefte aan hebben om andere levensdomeinen onder het licht te houden zijn welkom.

Voor meer uitleg kan je mij best contacteren via "contact" van deze website.

HH 1973.jpg
bottom of page